Cinmaya-Pure Thought


sarvaṃ dehaṃ cinmayaṃ hi jagad vā paribhāvayet |
yugapan nirvikalpena manasā paramodayaḥ || 63 ||cinmaya
cin--maya [p= 397,3] [L=74030]
consisting of pure thought Ra1matUp. Sarvad. ix , 71 f. Sa1h. iii , 2
(H3) mfn.